Pomoc +48 539 964 112, Sprzedaż +48 574 111 590 kidsapp@its.biz.pl

Zakończenie roku sześciolatków, to bardzo ważna uroczystość zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Wydarzenie to, ma także ogromne znaczenie dla placówki. Wbrew pozorom, rok szkolny, mimo swej nazwy, obwiązuje nie tylko w szkole, ale także w przedszkolu. Zerówka w naszym kraju jest obowiązkowa i przygotowuje, a wręcz warunkuje do podjęcia nauki w szkole. Już samo to sugeruje, jak podniosłym wydarzeniem staje się zakończenie tego etapu zdobywania wiedzy.

Powszechnym już stało się organizowanie uroczystości z tym związanych. Nauczycielki przedszkola przygotowują wraz ze swoimi podopiecznymi przedstawienia, które następnie są podziwiane nie tylko przez rodziców, ale też przez pozostałych nauczycieli i dyrekcję placówki. Warto podkreślić, że przy tych spektaklach, oprócz dzieci prezentujących swoje umiejętności, można dostrzec także zaangażowanie nauczycieli, którzy na co dzień wkładali ogromny wysiłek w opiekę i edukację młodych ludzi. Dzieci otrzymują dyplomy ukończenia przedszkola, a także inne dyplomy w zależności od uczestnictwa w zajęciach dodatkowych czy konkursach. Ważnym jest aby wszystkie przedszkolaki zostały wyróżnione, ma to dla nich ogromne znaczenie. Nauczyciele często wręczają dzieciom dodatkowe dyplomy, między innymi za koleżeństwo, pomysłowość czy dbanie o porządek. Przyszli uczniowie wiedzą, że przedszkole było nie tylko miejscem zabawy, ale też nauki.

Kolejnym elementem tych uroczystości są podziękowania dzieci i rodziców, składane na ręce nauczycieli i dyrekcji. Towarzyszą temu zawsze ogromne emocje i wzruszenie. Po części artystycznej i podziękowaniach, zazwyczaj organizowany jest poczęstunek. Jest to czas rozmów i podsumowań, wyciągania wniosków i refleksji nad tym, co było dobre, a co można by zmienić czy ulepszyć.

To wszystko sprawia, że uroczystość zakończenia roku szkolnego sześciolatków, to niezwykle ważne i wartościowe wydarzenie w życiu dzieci i ich rodziców, a także nauczycieli przedszkola

Samira Klimek