539 964 112 / 508 233 821 kidsapp@devsoft.com.pl

Oferta

Dyrektor

Nauczyciel

Rodzic

Opłaty

 • automatyczne obliczanie płatności
 • widok ilości nieobecnych dni dzieci
 • podział opłat na czesne i wyżywienie
 • rodzic – widok wysokości opłat w aplikacji mobilnej oraz w panelu www
 • wysyłka sms z opłatami dla pojedynczego użytkownika oraz dla wielu użytkowników, jednym kliknięciem
 • informacja o dacie wysłanego sms/potwierdzenie wysłania
 • rozliczanie wpłat od rodziców
 • export zestawienia opłat do pliku .pdf, .xls, .xlsx, .docs, .csv, .rtf
 • edycja opłat

Komunikacja

 • potwierdzenia odczytanych wiadomości
 • wiadomości sms
 • wiadomości, poczta email z załącznikami 
 • wiadomości  wewnątrz aplikacji
 • wiadomości pojedyncze oraz grupowe
 • wiadomości z linkami
 • kalendarz  – wydarzenia indywidualne oraz grupowe. Każdy użytkownik zarządza własnym kalendarzem, nie ma możliwości ingerowanie w wydarzenia innych nauczycieli
 • aktualne saldo
 • widok ilości dni nieobecnych – rodzic/placówka
 • udostępnienia wybranych zestawień
 • powiadomienia wiadomości PUSH w aplikacji mobilnej

Frekwencja

Rodzic

 • zgłaszanie nieobecności 
 • wycofanie nieobecności
 • historia nieobecności 
 • widok opłat
 • wiadomości
 • wydarzenia

Placówka

 • dodawanie i edycja nieobecności 
 • dodawanie obecności oraz edycja na liście
 • dodawanie obecności płatnych
 • dodawanie obecności bezpłatnych
 • eksporty zestawień
 • historia frekwencji w placówce
 • widok nadgodzin dziecka oraz naliczonych opłat 
 • widok nieobecności dziecka w bieżącym miesiącu

Personalizacja

 • rozbudowana konfiguracja
 • zarządzanie dietami
 • konfiguracja opłat (w tym pobyt dziecka pół dnia)
 • poczta email
 • sms
 • grupy dzieci
 • automatyczne tworzenie folderów użytkowników
 • dodawanie dokumentów/pliki
 • logo placówki
 • kuchnia – zestawienie posiłków  do wydania
 • automatyczne tworzenie kont użytkowników
 • dane do logowania wysyłane bezpośrednio do użytkownika

Plany

 • panel z urlopami
 • e-dziennik

Wsparcie

 • szkolenie online
 • zdalna pomoc dla pracowników oraz rodziców
 • czat do wsparcia na stronie KidsApp
 • instrukcja użytkowania narzędzi – nagrania
 • pełne zrozumienie i wsparcie

Nowość, jedyne w Polsce rozwiązanie do programu dla placówki

Panel do Rekrutacji

 • składanie wniosków do placówki przedszkolnej/żłobka
 • indywidualne konto dla rodzica
 • informacja o wnioskach przyjętych i odrzuconych
 • widok dla rodzica ilości dostępnych miejsc w placówce
 • panel dla dyrekcji placówki do zarządzania wnioskami
 • dokumenty do wypełnienia – online