539 964 112 / 508 233 821 kidsapp@devsoft.com.pl

Dla nauczycieli

Z KidsApp zarządzanie grupami i kontakt z rodzicami będzie czystą przyjemnością.

Mniejsza papierologia, łatwiejszy kontakt z rodzicami? To jest to!

Poznaj najważniejsze funkcje:

– dostęp do panelu dzieci (upoważnione osoby do odbioru), rodzice (dane kontaktowe), wiadomości sms, podgląd diet, kalendarz (planowanie wydarzeń dla siebie, innych grup oraz dla rodziców), wiadomości wewnątrz aplikacji (widok wysłanych, odczytanych i odebranych wiadomości), obecności (wejście/wyjście), dodanie nieobecności płatnej i bezpłatnej, edycja list obecności, archiwum frekwencji, widok dzieci nieobecnych w placówce), widok nadgodzin i ich opłat.

Dodatkowo łączenie grup to wyzwanie logistyczne. Wszystkim zarządzisz z poziomu jednego narzędzia KidsApp.

Z KidsApp liczenie obecności na listach czy w programach kalkulacyjnych to przeszłość – zaznaczysz ją prosto w aplikacji, informując jednocześnie rodziców i dyrekcję. Dodatkowo jest możliwość zaznaczenia obecności płatnej i bezpłatnej dziecka. Export listy obecności oraz możliwość jej edycji to dodatkowy element aby praca stała się bardziej ergonomiczna.

Kilka grup na FB z ważnymi informacjami z przedszkolnej codzienności? Aplikacja KidsApp to szybszy i łatwiejszy sposób na kontakt z rodzicami. Dodatkowo masz możliwość wysłania wiadomości sms.