539 964 112 / 508 233 821 kidsapp@devsoft.com.pl

Dla dyrektorów

Wybierz rozwiązanie dla swojej placówki!

KidsApp to narzędzie, które pomaga nie tylko rodzicom i kadrze nauczycielskiej, ale przede wszystkim dyrektorom placówek.

Wszystkie informacje o płatnościach w przedszkolu w jednym miejscu? To możliwe! Czytelne, i wygodne dla Ciebie i dla  Rodziców. Koniec z zaległościami.

Najważniejsze funkcje

wysyłka sms, poczta email, kalendarz do planowania wydarzeń, wiadomości w obrębie aplikacji (potwierdzenie odczytu), zarządzanie dietami, tworzenie grup w przedszkolu i żłobku, zarządzanie opłatami (zestawienia, wysyłka sms, potwierdzenia wysyłki sms, edycja opłat), rozbicie płatności na czesne i wyżywienie, dodatkowa konfiguracja dla dzieci pobyt “pół dnia” oraz indywidualne opłaty dla dzieci pracowników . Eksporty frekwencji, opłat, list dzieci i rodziców, upoważnione osoby do odbioru dziecka, logo placówki. Powiadomienie “push

Zakładanie kont użytkowników (nauczyciele, rodzice, dzieci), zarządzanie dokumentami w placówce.

Jeśli Twoja placówka ma niestandardowe rozliczenia, to poinformuj nas o tym. Nasze narzędzie ma wiele możliwości konfiguracji. Daj znać jak możemy Cię wesprzeć w codziennej pracy.

Pokaż rodzicom, że Twoja placówka to nie tylko świetni nauczyciele i piękne sale, ale innowacyjne podejście do kontaktu z rodzicami. To zaprocentuje.

Rodzice mają wybór, mogą korzystać z KidsApp z poziomu aplikacji mobilnej lub z panelu przez www. Widzisz jakie dajemy im możliwości?

Nie trać czasu na zliczanie posiłków i rozdzielanie diet.

Panel kuchnia zbiera wszystkie zgłoszone nieobecności, sumuje i przedstawia pracownikom kuchni zestawienie do przygotowania wymaganej ilości posiłków. Każda grupa z posiłkami, dietami w jednym miejscu.

dyrektor przedszkola korzystający z aplikacji KidsApp