539 964 112 / 508 233 821 kidsapp@devsoft.com.pl

Dla dyrektorów

Wybierz rozwiązanie dla swojej placówki!

KidsApp to więcej czasu na realizowanie Twoich pomysłów na rozwój placówki, mniej nieporozumień z pracownikami i rodzicami oraz szczęśliwsze dzieci.

KidsApp to Twój osobisty asystent. 

Ma tylko jedno zadanie: ułatwić Ci pracę. 

Jak to zrobi? 

  1. Zbierze za Ciebie informacje o wszystkich planowanych nieobecnościach w placówce. A potem pokaże Ci to w formie czytelnego zestawienia.
  2. Zajmie się za Ciebie opłatami (stworzy zestawienia, podzieli płatności na czesne i wyżywienie, przypomni o wysłaniu wiadomości do rodziców).
  3. Pomoże Ci zaplanować życie Twojego przedszkola i żłobka (ułatwi tworzenie grafików dla nauczycieli, przypomni o aktualnych wydarzeniach i przekaże wybrane informacje konkretnym osobom). 

Jak wyglądałaby Twoja praca, gdyby rodzice i pracownicy ciągle nie przerwali Ci wykonywania Twoich obowiązków?

Prawdopodobnie radykalnie zmniejszyłoby to Twój stres, przyspieszyło realizowanie kluczowych zadań, a tym samym zlikwidowało główną przyczynę niepotrzebnych konfliktów z zespołem. 

W skrócie — KidsApp porządkuje całą komunikację w placówce. 

Korzystają na tym: 

  1. Rodzice — są spokojni o swoje dzieci, bo na bieżąco mają wszystkie potrzebne informacje od wychowawców. 
  2. Nauczyciele — pracują efektywniej, bo wszystkie szczegóły dotyczące zajęć, dzieci i wydarzeń w placówce mają zapisane w aplikacji, więc nie muszą tego pamiętać.
  3. Ty —  mniej telefonów i smsów przerywa Ci pracę, więc masz więcej czasu i spokoju.

Nie trać czasu na zliczanie posiłków i rozdzielanie diet!

KidsApp zliczy i zsumuje za Ciebie wszystkie zgłoszone nieobecności. A potem pokaże wszystkie te informacje pracownikom kuchni. Dzięki temu będą wiedzieć, ile dokładnie posiłków mają przygotować danego dnia. Nigdy więcej niepotrzebnego marnowania żywności! 

dyrektor przedszkola korzystający z aplikacji KidsApp